Een zieke of arbeidsongeschikte werknemer dient u goed te begeleiden. Hoe dat moet en wat er van de werknemer mag worden verwacht?


Iedere zieke werknemer weet dat hij de werkgever moet vertellen dat hij ziek is en niet komt werken.  Maar wat mag u vragen? De regels zijn streng, de privacy moet goed worden beschermd, de boete is hoog. Het is dus belangrijk te weten wat u vraagt.  U mag heel weinig vragen stellen en vastleggen.

Enkel en alleen deze vragen zijn toegestaan:

  • het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
  • de vermoedelijke duur van het verzuim;
  • de lopende afspraken en werkzaamheden;
  • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
  • of sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).


Dus niets over de ziekte, niets over wat hij/zij wel of niet kan, etc. Ook niet als de werknemer toestemming geeft!

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels opgesteld. De link daar naar toe kunt u aan de rechterkant vinden.


Binnenkort zal ik dit uitbreiden met: wat mag u vragen en vastleggen bij re-integratie.

Wilt u meer informatie? Mail of bel me dan

 

 Gezondheid.

Natuurlijk wilt u als werkgever graag weten hoe het staat met de gezondheid van een sollicitant. De twee jaar die een werkgever moet doorbetalen bij ziekte is tenslotte een heikel punt. In Nederland (en ook daarbuiten) willen we echter niet dat u selecteert op gezondheid. Vragen naar de gezondheid in het sollicitatiegesprek zijn niet toegestaan.

Een medische keuring dan? Is die toegestaan?

Ook een medische keuring, voorafgaand aan het aannemen van de sollicitant, mag u gewoonlijk niet doen. Alleen als het echt nodig is voor een functie, bijvoorbeeld omdat een werknemer gezondheidsrisico's loopt bij het werk dat hij bij u gaat verrichten. Een keuring van kantoorpersoneel is dus niet mogelijk.

Een aantal belangrijke punten die van belang zijn bij deze aanstellingskeuring:

1. U mag alleen de geselecteerde kandidaat medisch keuren.

2. U mag alleen datgene keuren wat van belang is voor de functie.

3. De keuring mag geen onevenredige inbreuk op de privacy maken.

Een bedrijfsarts zal de leidraad medische keuringen volgen, waarin deze punten ook zijn uitgewerkt.