Interessant voor de werkgever

Heeft u een medewerker die niet goed functioneert?

 

 

Kies voor ontwikkeling in plaats van aansturen op ontslag, ga het gesprek aan. 

 

Aandachtspunten:

 1. Zorg dat u helder en duidelijk communiceert over de verwachtingen: wat moet worden gedaan (de taken) en hoe moet het worden gedaan (de kwaliteitseisen).

 2. Geef een helder overzicht van de kritiekpunten.

 3. Onderbouw de kritiekpunten met feitelijke en objectieve voorbeelden.

 4. Stel samen vast waarom iets niet goed gebeurt.

 5. Spreek af welke ondersteuning de werknemer krijgt.

 6. Spreek af wat de medewerker gaat doen om zijn/haar functioneren te verbeteren.

 7. Leg alvast data vast voor vervolggesprekken.

 8. Zet de afspraken op papier en laat deze voor akkoord tekenen.

 

Vervolggesprekken:

 In de vervolggesprekken zorgt u altijd dat het volgende aan bod komt:

 1. Evalueren van de resultaten.

 2. Kritiekpunten bespreken en onderbouwen.

 3. Vraag naar de oorzaken bij eventuele stagnatie (hoe komt het dat de werknemer niet beter gaat functioneren?)

 4. Is de begeleiding voldoende, is er al sprake van afbouw of is meer nodig?

 5. Maak nieuwe afspraken.

 

Juridische noot: Dossieropbouw is altijd aan te raden.

 

 

 

 

 

Vergoeding voor affectieschade = een vergoeding voor de emotionele schade die mensen oplopen als een naaste een ernstig ongeluk krijgt. Zoals het wetsvoorstel schrijft:

"Vergoeding van affectieschade kan het leed (het verdriet) van de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders niet wegnemen, maar biedt wel erkenning en genoegdoening en helpt bij de verwerking."

 

Als een medewerker van u ernstig en blijvend letsel oploopt door een ongeval waarvoor u als werkgever aansprakelijk bent, of erger, als een medewerker door een ongeval overlijdt en u bent daarvoor aansprakelijk, dan hebben de naasten van de medewerker recht op een vergoeding voor affectieschade.

Naasten van een werknemer zijn:

 • de partner
 • de kinderen 
 • de pleegkinderen
 • de ouders
 • restcategorie*: overige nauwe persoonlijke relaties

*Restcategorie: de kring van naasten zal in de praktijk duidelijkheid krijgen.

 

De vergoeding die u moet betalen is, afhankelijk van de situatie, tussen de € 12.000,- en € 20.000,- 

Let op: het ongeluk moet op of na 1 januari 2019 hebben plaats gevonden. De Wet affectieschade 2019 heeft geen terugwerkende kracht.