Vragen die werknemers en werkgevers hebben, worden hier beantwoord en  geanonimiseerd gepubliceerd.


Vraag: Ik wil dat een deel van mijn personeel een communicatietraining gaat volgen. Deze training neemt drie avonden in beslag. Kan ik mijn werknemers verplichten deel te nemen aan deze cursus? En kan ik ze deze cursus in eigen tijd laten doen?

Antwoord:
U wilt uw werknemers verplichten deel te nemen aan een cursus. Dat mag u zeker. Wel zult u aan de volgende punten moeten denken.

Uw werknemers worden verplicht deel te nemen. Een dergelijke cursus valt onder de arbeidstijdenwet. U moet er dus rekening mee moeten houden dat uw werknemers de toegestane werktijden niet overschrijden. Dus houd rekening met de normale werktijd van die dag plus de cursustijd en eventueel de reistijd als de cursus buiten de deur wordt gegeven.

U laat de cursus volgen buiten de reguliere werktijd om. Dat mag. Wel moet u er rekening mee houden dat u de cursustijd en de reistijd moet vergoeden in geld of tijd. Houdt er ook rekening mee dat het mogelijk is dat u te maken kunt krijgen met overuren.

Vaak wordt de tijd voor zelfstudie en huiswerk niet vergoed.

Natuurlijk kunnen er werknemers zijn die bezwaar hebben tegen een cursus buiten werktijd om. Wat dat betreft is het ook handiger als een cursus tijdens werktijd zou kunnen worden gegeven. Maar als dat niet mogelijk is en u heeft niets geregeld in cao of bedrijfsreglement dan kunt u het beste in redelijkheid overleggen. Uw werknemer moet zich als een goed werknemer gedragen, maar er kunnen privéomstandigheden zijn waar u wel rekening mee kunt en wilt houden.

Vraag werkgever: Wij hebben een zieke werknemer die op vakantie is geweest. Deze werknemer werkt op dit moment voor 30% en is verder ziek geregistreerd. Wij hebben het totaal aantal vakantiedagen afgeboekt. Werknemer vindt echter dat slechts vakantie is opgenomen voor de uren dat hij werkt. Hoe zit het nu in werkelijkheid?

Antwoord:

Uw werknemer bouwt vakantiedagen op over de gehele periode van ziekte voor de volledige arbeidsduur. 
Bij opname van vakantiedagen betekent dit dat voor de volledige arbeidsduur de vakantiedagen worden opgenomen. (Dus ook over de uren dat werknemer nog gedeeltelijk ziek is).

Logisch toch; volledige opbouw bij ziekte, dan ook voor de volledige arbeidsduur vakantiedagen opnemen.