Vakantie en verlof. Veel regels.

Eiffeltoren vakantiegeld

Het is weer tijd voor het vakantiegeld. Heeft u het al overgemaakt?

Tsja, het is een vraag die veel bedrijven zich nu niet meer stellen. Een groot deel van de Nederlandse bedrijven betaalt het vakantiegeld in mei uit. Maar... dat is geen verplichting. 

U kunt het vakantiegeld ook in juli uitbetalen of, heel anders, in drie delen uitbetalen. Bijvoorbeeld in mei, in november en in januari. 

Kijkt u het daarom nog eens na of overlegt u eens met uw werknemers. Is er in de cao iets geregeld over het hoe en wanneer uitbetalen? Heeft u zelf misschien een regeltje opgenomen in de arbeidsovereenkomst? Cao en arbeidsovereenkomst moeten natuurlijk wel worden nageleefd. Maar heeft u nog wel mogelijkheden, grijp dan nu uw kans om veranderingen in te voeren.

Naast de mogelijkheid het vakantiegeld één keer per jaar of vaker uit te betalen, is het in sommige branches ook heel gebruikelijk om het vakantiegeld per uur te berekenen (en onder voorwaarden, soms ook een vergoeding voor de vakantiedagen) en tegelijkertijd met het salaris maandelijks uit te betalen. Het zogenaamde all-in loon. Vooral bij kleine contracten kan dat een mooie oplossing zijn.

Bij al deze opties geldt altijd dat u dit moet overeenkomen met de werknemer. Vastleggen dus.

Hoe hoog is dat vakantiegeld nu?

  • De meeste bedrijven houden zich aan het minimum van 8% over het bruto jaarsalaris van het afgelopen jaar of de afgelopen periode (bijvoorbeeld van mei tot mei).
  • Over een winstuitkering of over een eindejaarsvergoeding wordt geen vakantiebijslag berekend. 
  • Sinds 1 januari moet over overwerk, meerwerk of hoe u het ook noemt, wel vakantiegeld worden berekend.
  • Heeft u werknemers die meer dan drie maal het minimumloon (+/- € 4780,-) verdienen? Tenzij anders geregeld, hoeft u over het salaris dat hierboven uit komt, geen vakantiebijslag te betalen.

Wilt u meer weten over vakantiegeld of de haken en ogen van het all-in salaris? Neem dan contact op.

 

vakantie en verlof

De lijst met in de wet geregelde verlofsoorten is best lang. Alle mogelijkheden tot verlof kennen hun eigen regels. Aan deze regels moet u minimaal voldoen. Soms mag u er van afwijken. Dat afwijken is dan ook vaak aan regels onderworpen. Overigens mag u altijd wel een betere regeling maken.

 

 

Het recht op kraamverlof (tot 2018: partner heeft 2 dagen verlof bij geboorte kind) is verlengd. De partner heeft vanaf nu recht op eenmaal het aantal werkuren per week en mag deze verlofuren naar eigen inzicht opnemen. De werkgever betaalt dit verlof. Wel zijn er regels over de periode: Er is verschil gemaakt tussen een thuisbevalling en een ziekenhuisbevalling. Bij een thuisbevalling moet het verlof worden opgenomen binnen vier weken nadat het kind geboren is. Bij een bevalling in het ziekenhuis moet het verlof worden opgenomen binnen vier weken nadat het kindje is thuisgekomen.

Wat nu als de cao een andere, misschien zelfs slechtere, regeling kent?

Als de cao voor 1-1-2019 is ingegaan en een andere regeling kent, dan geldt deze regeling of totdat de cao is afgelopen, maar in ieder geval altijd uiterlijk tot 1 juli 2019.

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 is er naast dit bovenstaande kraamverlof nog vijf weken aanvullend verlof mogelijk. Dit verlof zal worden betaald door het UWV. De hoogte van de uitkering is 70% van het loon.

 

*Kraamverlof wordt ook wel geboorteverlof, vaderschapsverlof en partnerverlof genoemd.

 

Wieg: Wet invoering extra geboorteverlof

 

Koningsdag feestdagen

Wist u dat het vrijgeven op feestdagen helemaal niet in een wet is geregeld? Onderstaand ziet u de officiële feestdagen in Nederland. Op deze dagen zijn heel veel werknemers vrij. Dat staat dus niet in de wet, maar is vaak wel geregeld in de cao of in de arbeidsovereenkomst. Ook kunt u bepaalde feestdagen of andere dagen als verplichte vrije dagen aanwijzen. Maak deze dagen wel tijdig bekend bij uw personeel.

 

 

vraagteken aantal vakantiedagen

Vraag werkgever: Wat is het aantal verplichte vakantiedagen per jaar?

Antwoord:

Volgens de wet heeft een werknemer recht op 4 maal het aantal arbeidsuren per week. Een werknemer met een contract van 40 uur per week, heeft dus recht op 4 x 40 is 160 uur per jaar, ofwel 20 dagen per jaar ( 4 x 4 weken = 20 dagen).  Deze dagen worden de wettelijke vakantiedagen genoemd. 

Veel cao's kennen een werknemer meer dagen toe. Bijvoorbeeld in plaats van de bovenstaande 20 dagen, 25 dagen. Deze extra dagen worden ook wel bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.