Zowel de wet als de cao regelen al heel veel. Niet alleen over vakantie, maar ook over veel andere verlofvormen. Denk aan ouderschapsverlof, langdurend of kortdurend zorgverlof of zwangerschapsverlof. Bijzonder verlof, bijvoorbeeld vrije dagen in verband met een 25-jarig dienstverband, wordt niet in de wet geregeld, maar wel in veel cao's. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u een dergelijke regeling ook zelf opstellen en opnemen in het arbeidscontract.
 

eiffel tower 1149926 1280

Het is weer tijd voor het vakantiegeld. Heeft u het al overgemaakt?

Tsja, het is een vraag die veel bedrijven zich nu niet meer stellen. Een groot deel van de Nederlandse bedrijven betaalt het vakantiegeld in mei uit. Maar... dat is geen verplichting. 

U kunt het vakantiegeld ook in juli uitbetalen of, heel anders, in drie delen uitbetalen. Bijvoorbeeld in mei, in november en in januari. 

Kijkt u het daarom nog eens na of overlegt u eens met uw werknemers. Is er in de cao iets geregeld over het hoe en wanneer uitbetalen? Heeft u zelf misschien een regeltje opgenomen in de arbeidsovereenkomst? Cao en arbeidsovereenkomst moeten natuurlijk wel worden nageleefd. Maar heeft u nog wel mogelijkheden, grijp dan nu uw kans om veranderingen in te voeren.

Naast de mogelijkheid het vakantiegeld één keer per jaar of vaker uit te betalen, is het in sommige branches ook heel gebruikelijk om het vakantiegeld per uur te berekenen (en onder voorwaarden, soms ook een vergoeding voor de vakantiedagen) en tegelijkertijd met het salaris maandelijks uit te betalen. Het zogenaamde all-in loon. Vooral bij kleine contracten kan dat een mooie oplossing zijn.

Bij al deze opties geldt altijd dat u dit moet overeenkomen met de werknemer. Vastleggen dus.

Hoe hoog is dat vakantiegeld nu?

 • De meeste bedrijven houden zich aan het minimum van 8% over het bruto jaarsalaris van het afgelopen jaar of de afgelopen periode (bijvoorbeeld van mei tot mei).
 • Over een winstuitkering of over een eindejaarsvergoeding wordt geen vakantiebijslag berekend. 
 • Sinds 1 januari moet over overwerk, meerwerk of hoe u het ook noemt, wel vakantiegeld worden berekend.
 • Heeft u werknemers die meer dan drie maal het minimumloon (+/- € 5175,- bij 21+) verdienen? Tenzij anders geregeld, hoeft u over het salaris dat hierboven uit komt, geen vakantiebijslag te betalen.

Wilt u meer weten over vakantiegeld of de haken en ogen van het all-in salaris? Neem dan contact op.

Koningsdag feestdagen

Wist u dat het vrijgeven op feestdagen helemaal niet in een wet is geregeld? Onderstaand ziet u de officiële feestdagen in Nederland. Op deze dagen zijn heel veel werknemers vrij. Dat staat dus niet in de wet, maar is vaak wel geregeld in de cao of in de arbeidsovereenkomst. Ook kunt u bepaalde feestdagen of andere dagen als verplichte vrije dagen aanwijzen. Maak deze dagen wel tijdig bekend bij uw personeel.

  

Feestdagen 

 • Nieuwjaarsdag
 • Goede vrijdag
 • Pasen (eerste en tweede paasdag) 
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Hemelvaartsdag:
 • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag)
 • Kerst (eerste en tweede kerstdag)

Lang niet iedereen heeft of krijgt vrij op deze dagen. Zo is Bevrijdingsdag, ook al is het een nationale feestdag, vaak toch een werkdag. In de meeste cao's is geregeld dat werknemers eens in de vijf jaar vrij hebben op Bevrijdingsdag. Voordat u iets regelt kijkt u dus altijd eerst in de cao en in de arbeidsovereenkomst.

Vraag werkgever: Wat is het aantal verplichte vakantiedagen per jaar?

Antwoord:

Volgens de wet heeft een werknemer recht op 4 maal het aantal arbeidsuren per week. Een werknemer met een contract van 40 uur per week, heeft dus recht op 4 x 40 is 160 uur per jaar, ofwel 20 dagen per jaar ( 4 x 4 weken = 20 dagen).  Deze dagen worden de wettelijke vakantiedagen genoemd. 

Veel cao's kennen een werknemer meer dagen toe. Bijvoorbeeld in plaats van de bovenstaande 20 dagen, 25 dagen. Deze extra dagen worden ook wel bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.