Alles over ontslag

Overgangsregeling transitievergoeding kleine werkgevers

 

De overbruggingsregeling is er voor kleine werkgevers.

Een kleine werkgever is een werkgever met 24 werknemers of minder.

Als er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag mag er, onder voorwaarden, een lagere transitievergoeding worden betaald.

Dit wordt bereikt door het dienstverband van vóór 1 mei 2013 niet mee te tellen bij het bepalen van de transitievergoeding.

 

Vanaf 1 januari 2019 is de regeling versoepeld. De regeling ziet er nu als volgt uit:

 1. Slechte financiële situatie

  • Werkgever vraagt UWV toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag vanwege een slechte financiële situatie.

 2. Aantal werknemers minder dan 25

  • Maximaal 24 werknemers gemiddeld over de periode 1 juli tot en met 31 december.(Is periode voorafgaand aan de ontslagaanvraag.)

 3. Negatief nettoresultaat

  • Het gemiddelde nettoresultaat, over de drie boekjaren vóór het jaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend, is lager dan 0, dus negatief.

 4. Solvabiliteit 15%

  • In het boekjaar voorafgaand aan de ontslagaanvraag is de waarde van het eigen vermogen maximaal 15% van het totale vermogen aan het eind van het boekjaar.

 5. Liquiditeit negatief

  • Aan het eind van dat boekjaar was de waarde van de vlottende activa lager dan de schulden met een resterende looptijd van maximaal 1 jaar.

 

 

Voldoet u aan bovenstaande regels, dan mag u de transitievergoeding berekenen over de periode 1 mei 2013 tot de ontslagperiode.

 

Gaat het om een ontslag vóór 1 januari 2019? Dan gelden de oude regels nog. Dat betekent dat regel 3 en 4 strenger zijn, namelijk:

       3. Negatief nettoresultaat over de drie boekjaren voorafgaand aan de ontslagaanvraag. (Dus niet gemiddeld!)

       4. Eigen vermogen negatief aan het eind van het boekjaar voorafgaand aan de ontslagaanvraag.

 

Ontslagaanvraag en verklaring

Een ontslagaanvraag wegens een slechte financiële situatie kunt u digitaal indienen bij het UWV.

U kunt op het formulier ook aangeven dat u een verklaring wilt dat u voldoet aan de voorwaarden van de overbruggingsregeling.

 

transitievergoeding arbeidsongeschiktheid

Sinds de invoering van de WWZ bent u verplicht om een transitievergoeding mee te geven aan werknemers die u ontslaat. Een vaak aanzienlijke kostenpost.

Werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn (langer dan twee jaar), kunt u ontslaan, maar ook zij hebben recht op de transitievergoeding. Veel werkgevers hebben deze werknemers daarom niet ontslagen, maar in dienst gehouden (slapend dienstverband). Zo hoeft er geen transitievergoeding te worden betaald. 

Zoals u misschien al lang hebt gehoord; er komt een nieuwe regeling aan. De compensatieregeling transitievergoeding. Als u voldoet aan de eisen uit de regeling, zal het UWV de door u betaalde (of nog te betalen) transitievergoeding overnemen/compenseren. De datum die nu wordt aangehouden is 1 april 2020. Noteer deze, want u heeft slechts zes maanden de tijd om een beroep te doen op deze regeling.