Als de cao is afgelopen blijven de arbeidsvoorwaarden van de cao gewoon gelden tot het moment dat er een nieuwe cao is afgesloten. Dit wordt ook wel "de nawerking van de cao" genoemd.

In de periode dat er geen cao meer geldt kunt u wel met uw werknemer nieuwe arbeidsvoorwaarden overeenkomen. Zodra er een nieuwe cao wordt afgesloten zullen deze nieuwe arbeidsvoorwaarden vervallen als ze in strijd zijn met de nieuwe cao.

Let op: valt u onder een algemeen verbindend verklaarde cao?  Dan ligt het antwoord anders. Zodra de AVV is afgelopen (en deze niet nog een jaar is verlengd) gaan de oude afspraken -dus de afspraken van vóór de AVV- weer gelden. Een AVV heeft geen nawerking. (Heel soms is er sprake van een uitzondering).