Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst (WCAO).

De bepalingen over de algemeen verbindendverklaring zijn neergelegd in de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV).