De partijen die de cao afsluiten bepalen zelf op wie de cao van toepassing zal zijn. Dat is de werkingssfeer van de cao.

De werkingssfeer van een ondernemings-cao gaat over de werknemers. Voor welke werknemers in de onderneming geldt de cao?

De werkingssfeer van een bedrijfstak-cao bepaalt voor welke categorie werknemers én voor welke categorie werkgevers de cao geldt.

Of u onder de werkingssfeer valt is soms heel lastig te bepalen. Soms is het afhankelijk van uw hoofdactiviteit, soms van de omvang van de onderneming.