Dit betekent dat de minister van SZW bepalingen van een bedrijfstak-cao verplicht oplegt aan alle ondernemingen en hun werknemers, die in de bedrijfstak actief zijn en onder de werkingssfeer van de betreffende bedrijfstak-cao vallen.